in

Kerajaan Sriwijaya: Sejarah Kerajaan yang Memiliki Pengaruh Besar Nusantara Hingga Filipina

Kerajaan Sriwijaya Sejarah Kerajaan yang Memiliki Pengaruh Besar Nusantara Hingga Filipina
Kerajaan Sriwijaya Sejarah Kerajaan yang Memiliki Pengaruh Besar Nusantara Hingga Filipina

Kerajaan Sriwijaya berpusat di daerah yang sekarang dikenali sebagai Palembang di Sumatra. Pengaruhnya amat besar di atas Indonesia, Semenanjung Malaysia dan Filipina.

Kuasa Sriwijaya merosot pada abad ke-11. Kerajaan Sriwijaya mulai ditakluk berbagai kerajaan Jawa, pertama oleh kerajaan Singosari (Singhasari) dan akhirnya oleh kerajaan Majapahit.

Malangnya, sejarah Asia Tenggara tidak didokumentasikan dengan baik.

Sumber sejarahnya berdasarkan laporan dari orang luar, prasasti dan penemuan arkaelogi, artifak seperti patung dan lukisan, dan hikayat.

Pengaruh budaya Kerajaan Sriwijaya

Kerajaan Sriwijaya banyak dipengaruhi budaya India, pertama oleh budaya agama Hindu dan kemudiannya diikuti pula oleh agama Buddha.

Agama Buddha diperkenalkan di Srivijaya pada tahun 425 Masehi. Sriwijaya merupakan pusat terpenting agama Buddha Mahayana.

Raja-raja Sriwijaya menguasai kepulauan Melayu menerusi perdagangan dan penaklukan dari kurun abad ke-7 hingga abad ke-9.

Kerajaan Sriwijaya juga membantu menyebarkan kebudayaan Melayu ke seluruh Sumatra, Semenanjung Melayu, dan Borneo Barat.

Pada masa yang sama, agama Islam memasuki Sumatra menerusi Aceh yang telah disebarkan menerusi perhubungan dengan pedagang Arab dan India.

Pada tahun 1414 pangeran terakhir Majapahit, Parameswara, memeluk agama Islam dan berhijrah ke Semenanjung Malaya dan mendirikan Kesultanan Melaka.

Agama Buddha aliran Buddha Hinayana dan Buddha Mahayana disebarkan di pelosok kepulauan Melayu dan Palembang menjadi pusat pembelajaran agama Buddha.

Pada tahun 1017, 1025, dan 1068, Sriwijaya telah diserbu raja Chola dari kerajaan Colamandala(India) yang mengakibatkan hancurnya jalur perdagangan.

Pada serangan kedua tahun 1025, raja Sri Sanggramawidjaja Tungadewa ditawan.

Pada masa itu juga, Sriwijaya telah kehilangan monopoli atas lalu-lintas perdagangan Tiongkok-India. Akibatnya kemegahan Sriwijaya menurun.

Kerajaan Singhasari yang berada di bawah naungan Sriwijaya melepaskan diri. Pada tahun 1088, Kerajaan Melayu Jambi, yang dahulunya berada di bawah naungan Sriwijaya menjadikan Sriwijaya taklukannya.

Kekuatan kerajaan Melayu Jambi berlangsung hingga dua abad sebelum akhirnya melemah dan takluk di bawah Majapahit.

Sejarah Kerajaan Melayu Tua Jambi, Pernah Ditaklukkan Sriwijaya dan Banyak Tercatat Dalam Prasasti China Kuno

Sejarah Awal Bermula Penghitungan Quick Count di Indonesia

Sejarah Awal Bermula Penghitungan Quick Count di Indonesia